เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของ บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจของเรา ประกอบด้วยสายธุรกิจเคมีภัณฑ์ และสายธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น โดยฐานลูกค้าของ บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ

เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ในด้านกระบวนการทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ทำไมต้องเลือกเรา
บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด ให้บริการลูกค้ามากกว่าแค่วัตถุดิบ แต่เราให้บริการโซลูชั่น
โดยเราเชื่อว่าการสื่อสารที่เปิดกว้างและสม่ำเสมอ เป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จ
เราใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของเรา เข้าใจธุรกิจของพวกเขา และรับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ของพวกเขา เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่ยาวนาน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ความมุ่งมั่นในคุณภาพ และวัฒนธรรม โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยวิธีการดังนี้
  • เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ทำให้เราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และให้บริการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

  • เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยเราจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีมาตรฐานรองรับคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

  • หลังจากลูกค้ามั่นใจในด้านความปลอดภัย หน้าที่ที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จคือการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเชื่อถือได้กับลูกค้า เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าบ่อยครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก
คลังสินค้า ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการผลิตที่ส่งผลดีต่อการบริการลูกค้า รวมถึงการจัดเตรียมสินค้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด มีระบบการจัดการจัดเก็บที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า และให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

www.gloommingglobal.co.th