วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน, อุตสาหกรรมการดูแลร่างกาย และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 • Emollient, Humectant
 • Emulsifier / Solubilizer / Dispersants
 • Special Ethoxylated / Special Ester
 • Silicone / Surfactant / Mild Surfactant
 • Carbomer / Thickener
 • Pearlizing Agent
 • Plant Extract / Essential Oil
 • Soap Noodle
 • Fatty Acid/ Fatty Alcohol / Refined Glycerin
 • UV-Filter
 • Prerservatives