บริษัท กลูมมิ่ง โกลบอล จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สายธุรกิจของเรา ประกอบด้วย สายธุรกิจเคมีภัณฑ์ และสายธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น โดยฐานลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม